ورزش

10:34 - 30/9/2021

🔺ورزشکار کورد رکورد گینس خود را بە کولبرها تقدیم کرد

.

🔺ورزشکار کورد رکورد گینس خود را بە کولبرها تقدیم کرد

🔻 روز سەشنبە ٦ مهرماه ١٤٠٠، در شهرستان مهاباد یک ورزشکار با نام "جمال رسولی" برای دومین بار موفق بە شکست رکورد جهانی گینس در رشتە شنا شد. این ورزشکار توانست با دست و پا بستە مسیر سد مهاباد را با موفقیت طی کند.
این رکورد با حضور داور ویژە ثبت رکوردهای گینس آقای "رنجبرزادە"در ایران ثبت شد.
جمال رسولی این موفقیت جهانی خود را بە کولبران کورد تقدیم کرد.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...