کردستان

08:56 - 12/10/2021

🔺نام این مسئله مسئله کورد است/زبان کوردی حق مسلم کوردها و غیرقابل مذاکره است

.

🔺نام این مسئله مسئله کورد است/زبان کوردی حق مسلم کوردها و غیرقابل مذاکره است


🔻در ترکیه علی باباجان رئیس حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) در واکنش به نبود خدمات به زبان کوردی در مجلس ترکیه، گفت رفتارهای تبعیض آمیزی در ترکیه وجود دارد و حکومت خودش منبع ایجاد مسئله کورد است.
باباجان که در مراسم افتتاحیه دفتر جدید حزب خود در اسنیورت شرکت کرده بود با بیان این که زبان کوردی زبان میلیون‌ها نفر در ترکیه است گفت: «آنها [حزب حاکم] می گویند مسئله کورد وجود ندارد؛ شما اسم این رفتار را چه می گذارید؟! ما در هفته گذشته در فعالیت های مجلس دیدیم که مسئله کورد چیست و چه نیست. این ایدئولوژی نژادپرستانه باید تغییر کند. نام این مسئله، مسئله کورد است.»
باباجان در ادامه گفت: «زبان کوردی حق مسلم این مردم است و نباید بر سر آن مذاکره کرد. وظیفه دولت به رسمیت شناختن همه این حقوق است. ما مسئله کورد را می بینیم، می شناسیم و می دانیم که راه حل آن از طریق سیاست های مشروع و دموکراتیک است. کاش مجلس می توانست این را حل کند. اما انتظار راه حل از مجلس فعلی بیهوده است. در حال حاضر حکومت خودش بخشی از این مسئله است؛ منبع ایجاد مسئله است.»

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...