دیدگاه

11:41 - 7/10/2021

هەورامان نیوز

🔺ساسانیان چندصد سال قبل از موغلها ساقط شدند

.

🔺ساسانیان چندصد سال قبل از موغلها  ساقط شدند

✍محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه اخیراگفت: "سلسله پلید هخامنشی که بزرگترین کشتارها و خیانت‌ها را در کشور کرد بعد از افول قدرت کشور را دو دستی تقدیم یونان کرد."
او همچنین گفت: "ساسانیان هم بعد از افول قدرت کشور را به مغول‌ها تقدیم کردند" 
این سخنان سردار نقدی با واکنشهای زیادی مواجە شدە است. اغلب انتقادها از آن جهت است که؛ غیر از صحت یا عدم صحت این استدلالهای تاریخی، اصولا سلسله ساسانیان، چند صد سال قبل از آمدن مغولها، توسط اعراب ساقط شد.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...