دانش و فناوری

11:47 - 7/10/2021

جایزە انجمن قلم

.

🔺جایزه انجمن قلم  برای سه نویسنده ایرانی 

🔻انجمن قلم آمریکا، جایزه سالانه خود را به سه نویسنده ایرانی بە نامهای بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن اعطا کرد. این مراسم در نیویورک برگزار شد.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...