هەورامان

05:40 - 14/9/2021

🔴 تعداد ۵۴۰۰ کیلوگرم کله‌پاچه فاسد در مریوان کشف و ضبط شد

.

‍ 🔴 تعداد ۵۴۰۰ کیلوگرم کله‌پاچه فاسد در مریوان کشف و ضبط شد

🌎#هەورامان‌نیوز: ادارە دامپزشکی مریوان از کشف و ضبط تعداد ۵۴۰۰ کیلوگرم کله‌پاچه فاسد در آن شهر خبر داد. اداره کل دامپزشکی استان کردستان، گفتە است کە کارشناسانش در شهر مریوان روز گذشته پنج هزار و چهارصد کیلو کله و پاچه فاسد، غیر قابل مصرف و تاریخ مصرف گذشته از یک سردخانه مخفی غیرمجاز و غیر بهداشتی واقع در زیر زمین یک منزل مسکونی در شهر مریوان کشف و ضبط کردەاند.

╲\╭
╭ 📡@hawramanews
┗╯\╲
#هەورامان#‌کوردستان#‌جیهان

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...