زنان

04:52 - 6/10/2021

🔺تجمع اعتراضی به خشونت علیه زنان

.

🔺تجمع اعتراضی به خشونت علیه زنان

🔻امروز چهارشنبه 14 آذرماه، جمعی از فعالین حقوق زنان و فعالین مدنی شهر سنندج در مقایل دادگاه این شهر در اعتراض به تداوم  خشونت علیه زنان و قتلهای ناموسی دست به تجمع زدند.

 

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...