کردستان

12:57 - 11/10/2021

انتخابات زودهنگام عراق از نگاه کارشناسان

.

اساس آخرین گزارش کمیساریای عالی انتخابات عراق میزان مشارکت در انتخابات زودهنگام 10 اکتبر 2021 حدود 41 درصد بوده است. رویترز با اشاره به این که در انتخابات 2018 پارلمانی عراق 44.5 مردم این کشور در آن شرکت کردند از کاهش میزان مشارکت خبر داده و آن را نشانه ناامیدی مردم نسبت به تغییر وضعیت عنوان کرده است.

رناد منصور کارشناس مسائل عراق در موسسه چتم هاوس درباره تاثیر این نتخابات بر وضعیت عراق به رویترز گفت: کشمکش و تشکیل دولت مانند گذشته خواهد بود و همان احزاب برای تقسیم قدرت گرد هم خواهند آمد و برای بهبود وضعیت مردم، از نظر تامین شغل و رفاه اقدامی نخواهند کرد. این مسئله نگران کننده است.

رئیس کمیته اتحادیه اروپا برای نظارت بر انتخابات عراق نیز گفت: کاهش میزان رای دهندگان در این انتخابات قابل توجه است و پیامی سیاسی دارد. باید امیدوار بود که سیاستمداران و نخبگان سیاسی عراق این پیام را دریافت کرده باشند.

احمد یونس تحلیلگر عراقی مسائل این کشور نیز به رویترز گفت: بسیاری از مردم عراق سیستم حکومت برپایه تقسیم قدرت میان فرقه های قومی و مذهبی را شکست خورده می دانند.

او بایکوت شدن انتخابات زودهنگام عراق از سوی عده ای را قابل پیش بینی دانست و گفت همانطور که پیش بینی می شد عده کمی آمدند.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...