کردستان

02:43 - 25/9/2021

چهره علمی دانشگاه کردستان بر اثر کرونا فوت کرد

.

روز گذشته بر اثر ابتلای چهره علمی دانشگاه کردستان به ویروس کرونا، این چهره علمی و استاد دانشگاه فوت کرد.

 داوود طالب پور عضو هیات علمی رشته جغرافیای دانشگاه کردستان تسلیم کرونا شد و قلب این استاد از تپش افتاد.

با وداع تلخ طالب پور، افزون بر ریاست و اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان دانشجویان این استاد جغرافیا نیز با پیام های تسلیت در غم و اندوه خانواده طالب پور شریک شدند.

در خرداد ماه سال گذشته نیز ناصح قادری عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان در جدال با کرونا تسلیم مرگ شد.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...