سلامت

08:51 - 1/7/2021

​​🔶 احتمال یک عمر ایمنی با واکسن مدرنا و بیون‌تک-فایزر

.

​​🔶 احتمال یک عمر ایمنی با واکسن مدرنا و بیون‌تک-فایزر

هنوز مشخص نیست پاندمی کرونا تا چه مدت ادامه خواهد یافت. گونه‌های جهش‌یافته کرونا دمار از روزگار انسان درآورده و خبرهای ناخوشایندی از گوشه و کنار جهان به ما می‌رسد. اما تولیدکنندگان واکسن هم بیکار ننشسته‌اند و به تحقیقات خود ادامه می‌دهند.

مطالعات جدید نشان می‌دهند که واکسن‌هایی که با سیستم mRNA تولید شدند قادرند از محافظت دائمی بدون ترزیق واکسن‌های تقویت‌کننده برخوردار باشند. 

طبق یک مطالعه علمی که در مجله "Nature" منتشر شده، واکسن‌های مدرنا و بیون‌تک-فایزر باعث ایجاد ایمنی پایدار در بدن می‌شوند و سال‌ها ما را در برابر ویروس کرونا محافظت خواهند کرد.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...