گالری

09:27 - 7/5/2021

📸 عکس تاریخی

.

📸 عکس تاریخی


✍ماوانه در ترگور اروميه سال ١٩١٠ ميلادى
 در ماوانه كوردها و آشوريها همزيستى مسالمت آميزى داشتند. آشوريهاى ترگور بعدها يا ساكن شهر شدند و يا به خارج مهاجرت كردند.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...