هەورامان

08:26 - 2/6/2021

🔴 درخواست رهبر یارسانیان برای پایان دادن بە اختلافات دو طایفە قلخانی و کویک

.

🔴 درخواست رهبر یارسانیان برای پایان دادن بە اختلافات دو طایفە قلخانی و کویک

🌎#هەورامان‌نیوز: سید "نصرالدین حیدری" رهبر یارسانیان طی نامەای دو طایفە قلخانی و کویک را بە آرامش دعوت کرد و از آنان خواست کە بە اختلافاتشان پایان دهند.
🔹متن درخواست رهبر آیین یاری:

بە نام خدا

🔶مردم عزیز ایل قلخانی و دیگر عزیزان یارسانی

🔸ضمن ابراز تاسف از درگیری بە وجود آمدە بین طوایفی از دامداران قلخانی و مردم طایفە کویک. بدین وسیلە از شما تقاضا دارم کە آرامش خود را حفظ نمود و چۆن گذشتە در کمال آرامش بە زندگی مسالمت آمیز و همراە با احترام ادامە دهند.
🔸حفظ آرامش و احترام و دوری از هر گونە تشنج و درگیری بر همە عزیزان واجب است. انشااللە از این پس شاهد اختلاف بین این طوایف نباشیم.
🔸تقاضامندم افراد غیر بومی از تجمع در منطقه دالاهو خودداری نمایند و چنانچە افرادی در منطقه حضور دارند هرچە سریعتر منطقه را ترک نمایند و نیروهای امنیتی و انتظامی کمال همکاری و مساعدت را معمول دارند.

با احترام
سید نصرالدین حیدری

╲\╭
╭ 📡@hawramanews
┗╯\╲
#هەورامان#‌کوردستان#‌جیهان

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...