کردستان

08:25 - 2/6/2021

🔴توافق دولت فدرال و اقلیم کوردستان بر سر اجرای قانون بودجە

.

🔴توافق دولت فدرال و اقلیم کوردستان بر سر اجرای قانون بودجە

🌎#هەورامان‌نیوز: در نشست دیوان نظارت مالی دولت فدرال و دیوان نظارت مالی اقلیم کوردستان، بر زمینه‌سازی‌های لازم برای اجرای قانون بودجه ٢٠٢١ عراق و پرداخت سهم اقلیم کوردستان از بودجه تاکید شد. امروز سه‌شنبه ١١ خرداد ١٤٠٠، در چهارچوب سفر هیئت مذاکرات دولت اقلیم کوردستان به بغداد، دیوان نظارت مالی دولت فدرال و دیوان نظارت مالی اقلیم کوردستان، طی نشستی سند سازوکار اجرایی مورد توافق طرفین برای هماهنگی‌های فی‌مابین را امضا کردند.
🔹در این نشست تاکید شد که با هدف اجرای قانون بودجه ٢٠٢١ عراق و پرداخت سهم اقلیم کوردستان از بودجه، زمینه‌سازی‌های لازم انجام شوند.
🔹همچنین هیئت مذاکرات دولت اقلیم کوردستان آمادگی خود را برای همکاری در راستای انجام وظایف دیوان نظارت مالی فدرالی و دیوان نظارت مالی اقلیم کوردستان نشان داد، تا بر مبنای سازوکار مورد توافق، مواد قانون بودجه، به ویژه ماده ١١ مربوط به اقلیم کوردستان را اجرا نماینند.

╲\╭
╭ 📡@hawramanews
┗╯\╲
#هەورامان#‌کوردستان#‌جیهان

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...