گالری

10:21 - 31/5/2021

✍ آب شدن برفهای کوهستان هلگورد و نمایان سدن مینها

.

📸عکس‌ روز

✍ آب شدن برفهای کوهستان هلگورد و  نمایان سدن مینها

✮هنوز دهها هکتار زمین در کوردستان آلوده به مین هستند که هر سال چندین قربانی می‌گیرند

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...