کردستان

01:49 - 4/5/2021

🔺14 اردیبهشت، سالگرد قتل‌عام درسیم است

.

🔺14 اردیبهشت، سالگرد قتل‌عام درسیم است
🔻در سال‌های ١٩٣٧ تا ۳۸ حدود ٧٠ هزار نفر از کوردهای شیعە علوی درسیم، توسط حکومت وقت ترکیه قتل‌عام شدند. از جمله هزارن تن کە در غار قمر پناە گرفتە بودند.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...