جهان

12:26 - 7/4/2021

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران

 افزایش چند برابری مبتلایان

دوشنبە 17 فروردین

بتلای جدید: 17,430 نفر
فوتی جدید: 174 نفر

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.