جهان

12:14 - 4/4/2021

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران

شنبە 14 فروردین

ابتلای جدید: 11,420 نفر
فوتی جدید: 123 نفر

 

12:15 - 4/4/2021 بروز شده است.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.