جهان

12:35 - 2/4/2021

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران

 پنجشنبە 12 فروردین

ابتلای جدید: 11,750 نفر
فوتی جدید: 94 نفر

 

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.