هەورامان

01:03 - 3/4/2021

بزرگترین پرچم کوردستان در شرق کوردستان

بزرگترین پرچم کوردستان در شرق کوردستان

 در کوەهای هەورامان مشرف بە روستای دزلی برافراشتە شد
 طول پرچم کوردستان، بیش از 100 متر بودە‌است

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.