جهان

01:26 - 17/4/2021

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران


افزایش شمار قربانیان

جمعە 27 فروردین

ابتلای جدید: 25,261 نفر
فوتی جدید: 328 نفر

 

01:49 - 17/4/2021 بروز شده است.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.