جهان

12:38 - 12/4/2021

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران/ افزایش شمار قربانیان


یکشنبە 22 فروردین

ابتلای جدید: 21,063 نفر
فوتی جدید: 258 نفر

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.