جهان

02:27 - 19/4/2021

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران 

افزایش شمار قربانیان 

یکشنبە 29 فروردین

ابتلای جدید: 21,644 نفر
فوتی جدید: 405 نفر

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.