کردستان

11:55 - 24/3/2021

توقف تردد در مرزهای زمینی ایران و عراق، تا 15 فروردین‌ماە

توقف تردد در مرزهای زمینی ایران و عراق، تا 15 فروردین‌ماە

 

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور ایران از بستە شدن مرزهای زمینی میان ایران و عراق تا 15 فروردین‌ خبر داد. بە گزارش رسانەها مدیرکل امور مرزی دولت ایران امروز چهارشنبە با اعلام بستەمندن مرزهای زمینی ایران با کشور عراق، گفت: "تردد مسافری از مرزهای ایران و عراق تا ۱۵ فروردین متوقف شد این تصمیم براساس درخواست وزارت بهداشت و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ شده است.
طی روزهای اخیر در صورت بستە بودن مرزها، اتباع دو کشور در دو طرف مرز می‌توانستند بە کشورهای خود برگردند. دستور بستەماندن مرزها تا 15 فروردین، هرگونە ترددی را شامل می‌شود.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...