جهان

01:05 - 21/4/2021

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران

 افزایش شمار قربانیان

سەشنبە 31 فروردین

ابتلای جدید: 25,495 نفر
فوتی جدید: 395 نفر

 

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.