جهان

01:32 - 18/4/2021

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران

جدیدترین آمار ابتلا بە کرونا در ایران 

افزایش شمار قربانیان 

شنبە 28 فروردین

ابتلای جدید: 21,312 نفر
فوتی جدید: 319 نفر

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.