جهان

01:14 - 13/4/2021

واکنش ایران بە تحریم فرماندهان نظامی آن کشور توسط اتحادیە اروپا

واکنش ایران بە تحریم فرماندهان نظامی آن کشور توسط اتحادیە اروپا

تعلیق گفت‌وگوهای جامع با آن اتحادیە


 سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش بە تحریم‌های جدید امروز اتحادیه گفت‌وگوهای جامع خود با آن اتحادیە را بە تعلیق در آورد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا، گفت‌وگوهای جامع با اتحادیه اروپا را کە شامل گفت‌وگوهای حقوق بشری و تمامی همکاری‌های ناشی از این گفت‌وگوها، به ویژه در حوزه‌های تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را شامل می‌شود، به حالت تعلیق در آورد.
گفتنی است، اتحادیە اروپا امروز هشت فرماندە نظامی و سە زندان ایران را ب دلیل برخورد قهرآمیز با معترضان آبان 98 آن کشور تحریم کرد.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...