جهان

12:45 - 30/3/2021

کانال سوئز باز شد/ اور گیون شناور شد

کانال سوئز باز شد/ اور گیون شناور شد

 


هەورامان‌نیوز
 بامداد امروز دوشنبە 9 فروردین/ 29 مارس، پس از یک هفتە توقف، کشتی کانتینری "اور گیون" شناور شد و جریان کشتی‌رانی در کانال سوئز از سر گرفتە شد. مسئولان نظارت و ادارە کانال سوئز(SCA) اعڵام کردند کە این کشتی با تلاش قایق‌های یدک کش، مجددا بە حالت شناور در آمدە و کانال از حالت مسدودی خارج شدە است.
🔹کشتی کانتینری "اور گیون" با ۴۰۰ متر طول و ۶۰ متر عرض روز سه‌شنبه ۲۳ مارس از مسیر خود در کانال سوئز منحرف شده و باعث انسداد مسیر تردد کشتی‌ها در این کانال شده بود.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.