هەورامان

01:14 - 15/1/2020 نظرات (1)

کناچێ نەتەرسە” ترجمه همایون محمدنژاد وارد بازار کتاب شد

کناچێ نەتەرسە” ترجمه همایون محمدنژاد وارد بازار کتاب شد

 

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ “کناچێ نەتەرسە” ترجمه همایون محمدنژاد نویسنده و پژوهشگر هورامان وارد بازار کتاب شد.
به گزارش خبرنگار پاوه پرس، این کتاب ترجمەی کتاب فارسی “دخترشجاع” نوشتەی خانم رنگین دهقان(بانوهورامی) بودە کە آقای همایون محمدنژاد آن را بە زبان هورامی ترجمە کردەاست.
این کتاب ۱۲ صفحە رنگی و موضوع داستان کودکانە هورامی بودە و ازسوی انتشارات “آوای آرامش” شهر کرج منتشر شدەاست.
“کناچێ نەتەرسە” داستانی از روستای ژنین یکی از روستاهای منطقەی هورامان ژاورود از توابع شهرستان سروآباد را بە تصویر کشیدە است.
نویسندەی اصلی این کتاب کە بە نام “دخترشجاع”زبان فارسی نوشتە شدە کە پیشتر منتشر شدە ، خانم رنگین دهقان (بانوهورامی) بودە کە خود زادەی روستای ژنین بودە و از زمان کودکی یعنی ۳سالگی بە دور از دیار خود بودە و نزدیک بە ۴۰سال از موطن خود دور بودە،اما همیشە بە زادگاە خود افتخار کردە و این مباهات هم در معرفی خویش نشان دادە کە هویت خود را فراموش نکردەاست و پسوند بانوی هورامی نماد این وطندوستی اوست. خانم دهقان در نوشتەهایش هم فارسی ،سورانی، اردلانی ،نمود پیدا کردە و هیچ گاە اصالت خویش را فراموش نکردە است.


کتاب”دختر شجاع” کە آقای همایون محمدنژاد نویسندەی هورامان آن را در کتابی بە نام “کناچێ نەتەڕسە “ترجمه کردە است دارای ویژگی های انسانی، اخلاقی و برای کودکان و جوانان ،بسیار اهمیت دارد، کە عبارتنداز:

۱- بە زبان های فارسی و هورامی نوشتە شدە است کە خود برای یادگیری کودکان و نوجوانان، اهمیت دارد.
۲- معرفی روستا و جامعەی روستای منطقەی هورامان ژاورود
۳- مختصری از زندگی وقت روستایی را بە تصویر کشیدە شدە است.
۴-شجاعت و یکدلی اهالی روستا را بیان می کند.
۵- دلسوزی ونوعدوستی و عشق بە وطن را تداعی می کند.
۶-اتحاد اهالی در هر کاری ،رمز موفقیت است.
۷-در هرخلقتی حکمتی نهفتە است .
۸_ اهمیت زن بە عنوان یکی از صاحبفکران جامعە کە ارزش والایی دارند.

نظر شما؟
Loading...
نظرات
حسین

07:21 - 22/3/2020

دهستا وە ش