شعر

10:53 - 21/2/2021

ٱیین زندگی

.

‍ #آیین_زندگی

ما نمی‌توانیم
در لحظهٔ حال زندگی کنیم.
در لحظهٔ حال زیستن
خطرناک است
زیرا به معنای اصیل بودن است.
ما
در گذشته و آینده زندگی می‌کنیم.
گذشته و آینده
بسیار آسان و راحت هستند
و خطری ندارند
و می‌توانی گذشته را
تحت اختیار و کنترل خودت داشته باشی.
تو می‌توانی
گذشته‌ات را در ذهنت تغییر دهی
زیرا دیگر وجود خارجی ندارد
و فقط در ذهن توست.
هر روز
هزار و یک چیز اتفاق می‌افتد
اما تو فقط چند چیز را انتخاب می‌کنی.
دانشمندان می‌گویند
تو فقط ۲٪ را انتخاب می‌کنی
و ۹۸٪ را ثبت نمی‌کنی.
چیزهایی که
لذت داده‌اند را ثبت می‌کنی
و چیزهایی که
به تو آسیب زده‌اند را ثبت نمی‌کنی.
حافظه‌ات
یک انتخاب‌گر است
و هر بار که اتفاقی را به یاد می‌آوری
به تجربه‌هایت رنگ و لعاب می‌دهی
و تزیین‌شان می‌کنی.

 

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.