زنان

05:30 - 14/2/2021 نظرات (1)

مخالفت با برگزاری همایش زنان محجبه در اقلیم کردستان

.

اتحادیه زنان اقلیم کردستان با انتشار اطلاعیه ای تحت عنوان " نه به کالاانگاری زنان" ضمن تاکید بر حق آزادی بیان و حق پوشش به عنوان حقوق طبیعی و اولیه انسانی، از برگزاری همایش زنان محجبه در اقلیم انتقاد و اعلام کرد که در اقلیم ضمن استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات رسانه ای، گروهی نیز تحت عنوان اسلام از زنان به عنوان کالایی در جهت منافع حزبی بهره می گیرند.، روز جمعه 24 بهمن / 12 فوریه، همایشی تحت عنوان تاج زرین، با حضور 1357 تن از دختران ساکن مناطق حلبچه، سید صادق و شارزور اقلیم کردستان و به مناسبت محجبه شدن این دختران برگزار شد.

اما اتحادیه زنان اقلیم کردستان به برگزاری این همایش واکنش نشان داده و آن را اقدامی در راستای کالا انگاری زنان و استفاده ابزاری از آنان برای اهداف و منافع سیاسی دانست.
در این اطلاعیه که تحت عنوان "نه به کالانگاری زنان" منتشر شده، آمده است:
"ما ضمن حمایت تمام و کمال و سرسختانه ازاز آزادی های فردی و حق آزادی بیان و به ویژه آزادی حق پوشش که آن را از حقوق طبیعی و ابتدایی انسانی، مانند حق حیات می دانیم، بر این باوریم هیچ کس نباید در چنین حقی دخالت کرده و آن را مصادره کند.
اما متاسفانه امروزه در اقلیم کردستان پدیده نفرت انگیز مصادره بدن زنان فارغ از  ارزش های انسانی و اخلاقی، رو به افزایش است و از سویی زنان در رسانه ها به عنوان عروسک هایی بزک کرده تحت عنوان مدل مانند کالایی تجاری در شبکه های اجتماعی  به نمایش گذاشته شده و برخی شبکه های تلویزیونی به صورتی نامسئولانه از زنان در تبلیغات استفاده کرده و بدن آنان را به بازی می گیرند و از سوی دیگر تحت نام آیین مقدس اسلام، زنان را در راستای  اهداف و منافع برخی احزاب و  گروه های وابسته به کشورهای اطراف و برای مقاصد خاص خود به کار میگیرند و آنان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم کرده و  مانند یک ارتش برای نشان دادن قدرت و دستاورد سیاسی خود، تحت عنوان دین مبین و مقدس اسلام، به نمایش می گذارند.
ما به عنوان اتحادیه زنان کردستان هر دو نوع این پدیده ها را محکوم کرده و از زنان می خواهیم با یک موضع مشترک واکنش نشان داده و برای اینکه بیش از این حقوق زنان قربانی منافع سیاسی نشود،  تبدیل به فشاری واقعی بر حاکمیت و تمامی رهبران سیاسی اقلیم کردستان شوند.
اتحادیه زنان کردستان"

 

نظر شما؟
Loading...
نظرات
آسو احمدی

10:37 - 14/2/2021

ممنون از موضع درست اتحادیه زنان. این دیگه چه صیغه ایه که این مه دختر را اغفال کرده و محجه کرده اند. نه به تبلیغات اسلامی