هەورامان

09:39 - 13/11/2021

حکایت مرزهای مبادلاتی هورامان / سیدعلاء الدین حیدری

.

وجود مرز برای هر نقطه جغرافیایی یک مولفه مثبت بر اقتصاد آن منطقه است و می توان با تاثیرگذاری های مثبت مبادلات مرزی رونق و توسعه را نصیب مردم مرزنشین کرد .

اورامانات هم از این داده خداوندی بهره برده و می توان گفت که در صورت بهره برداری صحیح و علمی از این ظرفیت می توان اقتصاد اورامانات و حتی استان کرمانشاه را شکوفا دید. اما متاسفانه آنچه را که طی سالیان گذشته شاهد بودیم ، غیر از آن چیزی است که از مرزها توقع داریم . یعنی اورامانات غایب بزرگ عواید و منافع مرزها بوده و سهم مردم و جوانان ما فقط کولبری و فقر و بیکاری بوده است .

مگر می شود با وجود دو بازارچه مرزی در یک منطقه اینقدر بیکاری و محرومیت موج بزند ؟!خطبه جناب ماموستا قادری امام جمعه معزز پاوه را که شنیدم بسیار بر دلم نشست و آنرا حق گویی و مطالبه گری منطقی و سنجیده می بینم . صدای رسای جوانان بیکار و محرومی بودند که یا عزم دیار غربت دارند و یا از فشار فقر به کوره راههای دیگر گسیل شده اند . امیدوارم همه مطالبه گران منطقه ضمن حمایت از مطالبات ماموستا ، یک صدا و همنفس برای تحقق آنها تلاش و هم افزایی داشته باشیم .

گفتار درمانی و نمایش های دوربینی برای اورامانات توسعه نمی آورد و ما نیازمند مطالبه گری شفاف و میدانی از جنس خطبه اخیر ماموستا قادری هستیم .امیدوارم روزی اورامانات رنگ توسعه و طلوع آبادانی را به خود  ببیند .

 

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.