کردستان

07:33 - 6/12/2021

🔺جان‌باختن هفت پیشمرگ در جریان حملە و انفجار بمب توسط داعش

.

🔺جان‌باختن هفت پیشمرگ در جریان حملە و انفجار بمب توسط داعش

🔻وزارت پیشمرگە حکومت اقلیم کوردستان با انتشار بیانیەای اعلام کرد، در هنگام هجوم داعش بە روستایی در قرچوخ، یک بمب کارگذاری شدە منفجر و اتومبیل نیروهای پیشمرگە را مورد هدف قرار دادە است.
امروز جمعە ١٢ آذر ماه، وزارت پپیشمرگە  در بیانیە اعلام کرد؛ "متاسفانە شب گذشتە تروریستان داعش بە روستای خدر خدیجە در کوه قرچوخ حملە و با شلیکهای رگباری شهروندان را مورد هدف قرار دادەاند کە سە شهروند شهید و تعدادی دیگر نیز مجروح شدەاند. سپس نیروهای پیشمرگە در سریعترین زمان خود را بە روستا می‌رسانند تا وضعیت را بە کنترل درآوردە و ترویستان را فراری دهند کە پس از آن در جستجوی تروریستان در منطقە اتومبیل نیروی پیشمرگە در کمین تروریستان داعش قرار میگیرد کە متاسفانە هفت پیشمرگە شهید شدەاند"
🔻گفتی است سه تن از جانباخته‌گان برادر یکدیگر هستند.

 

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.