شعر

04:32 - 25/9/2019 نظرات (1)

ترجمه اشعار باباطاهرهمدانی به زبان هورامی

ترجمه اشعار باباطاهرهمدانی به زبان هورامی

شه‌وێ   هه‌سارا     یۆیۆ    بژماروو
بێوه نیمه‌شه‌و گۆش په‌ی تو   داروو
هه‌تا   نیمه‌شه‌و   ئە‌ر  دیار    نه‌بی
لافاوو  هه‌رسام جه  چه‌مام  واروو

دنیا سفره بۆ ٬ مه‌خلوق  مێمان بۆ
ئارۆ وه‌هار بۆ ٬  سه‌وای  خە‌زان بۆ
چاڵێوه   که‌نا ٬ نامێش     منیا  گۆر
به  من  ماچانێ ٬ ئێنه‌ت  مه‌کان بۆ

 هۆمایون محه‌مه‌دنژاد:تاریخ1373/3/7
منبع: شعر ناب
گێڵنایۆ شێعره‌کاو باباتاهێرێ هه‌مه‌دانی

04:33 - 25/9/2019 بروز شده است.

نظر شما؟
Loading...
نظرات
ئاسۆ عۆمەر

03:34 - 15/11/2019

سڵام و سپاس پەی زەحمەتیتا. دەی برا ئینه چێشا نیانتاره. دەی وەڵڵا ئەگەر ئینه تەرجۆمه بۆ. برا با ئهرزشوو سایتەکەی نەیره وار. چێوانێوی زانستی بنیەیدێره. هەزار شاعێرێ عالێما هەنێ. تکانه با ئەرزشوو سایتەکەی نەخرابیۆنه.