کردستان

06:12 - 17/1/2021

چادر آوارەهای منطقەی دهوک طعمەی آتش شد

.

چادر ووارەهای اردوگاه باجد کندلا در استان دهوک طعمەی آتش شد.

بیوار عبدالعزیز، سخنگوی ادارەی آتش نشانی در دهوک بە (باسنیوز) گفت:” بە دلیل اتصال برق، سە چادر اووارەهای این کمپ در آتش سوخت، هیچ خسارت جانی بە دنبال نداشتە و تنها وسایل افراد طؤمەی آتش گشتە است”.

او گفت:” در سال جاری تاکنون ١٦ چادر آوارەهای این اردوگاه طعمەی آتش شدە است”

06:19 - 17/1/2021 بروز شده است.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...