زنان

10:05 - 8/10/2020

📣۲ زن برای اولین بار برنده نوبل شیمی ۲۰۲۰شدند 🔺امانوئل شارپنتیر و جنفیر دوندا برای توسعه روشی های مهندسی ژنتیک برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۰ شدند.

.

📣۲ زن برای اولین بار برنده نوبل شیمی ۲۰۲۰شدند

🔺امانوئل شارپنتیر و جنفیر دوندا برای توسعه روشی های مهندسی ژنتیک برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۰ شدند.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.