فرهنگ و هنر

03:09 - 19/9/2020

#تیکه_کتاب

.

#تیکه_کتاب

هیچ موجود زنده‌ای، تا زمانی که با مرگ از نزدیک روبه‌رو نشده، تا زمانی که مرگ از کنار گوشش نگذشته، نمی‌تواند خوشبختی زنده بودن را درک کند...

📕 #دانه‌ی_زیر_برف
#اینیاتسیو_سیلونه

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.