سلامت

11:31 - 17/10/2020

🔴 بحران در پاوە/ورود اتوآمبولانس بە محوطە بیمارستان جهت انتقال بیماران کرونایی بە دیگر مراکز درمانی

.

🔴 بحران در پاوە/ورود اتوآمبولانس بە محوطە بیمارستان جهت انتقال بیماران کرونایی بە دیگر مراکز درمانی

🌎#هەورامان‌نیوز: گزارش‌ها از وضعیت بحرانی شهرستان پاوە حکایت می‌کند.. بنا بە اخبار رسیدە از ساعتی قبل یک دستگاە اتوآمبولانس جهت انتقال بیماران کرونایی بە دیگر مراکز درمانی بە محوطە بیمارستان پاوە رسیدە است. مقامات بیمارستان و شبکە بهداشت و درمان شهرستان از چند روز پیش تاکنون وضعیت شهرستان پاوە را بسیار بد توصیف کردە و هشدار دادە بودند کە بە علت ابتلای بیش از حد شهروندان بە کرونا، ظرفیت تخت‌های بیمارستان پر شدە و از شهروندان درخواست کردە بودند کە پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کردە و از خروج غیر ضروری خود از منزل بکاهند.
🔹گزارش‌های دریافتی از ابتلای 40% درصد از عوامل درمانی و پرستاری بیمارستان قدس بە کرونا حکایت می‌کند.
🔹با این حال، امام جمعە پاوە طی خطبەهای روز جمعە خود بە شدت از مقامات شبکە بهداشت و درمان پاوە انتقاد کردە بود کە گویا وضعیت آنچنان بحرانی نبودە و آنان با اعلام وضعیت هشدار می‌خواهند مردم را از رفتن بە نماز جمعە بترسانند.

🔻#هەورامان‌نیوز🔻
https://www.hawramannews.net
╲\╭
╭ 📡@hawramanews
┗╯\╲

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.