جهان

04:10 - 14/10/2020

🔴 انتقاد وزیر امور خارجە سوئد از ضدکوردی دولت ترکیە در کنفرانس مطبوعاتی با چاوش‌ئوغلو در آنکارا

.

🔴 انتقاد وزیر امور خارجە سوئد از ضدکوردی دولت ترکیە در کنفرانس مطبوعاتی با چاوش‌ئوغلو در آنکارا

🌎#هەورامان‌نیوز: روز سەشنبە 23 مهر، آن لیندە وزیر امور خارجە سوئد در جریان کنفرانس مطبوعاتی با چاوش‌ئوغلو در آنکارا از سیاست‌های ضدکوردی دولت ترکیە در کوردستان سوریە و همچنین سرکوب شهروندان کورد ترکیە انتقاد کرد. لیندە خواستار خروج نظامیان ترکیە از روژآوا شد و از مقامات آن کشور خواست کە بە سرکوب شهروندان کورد در داخل ترکیە نیز پایان دهد.
🔹وزیر امور خارجە سوئد در پایان ابراز امیدواری کرد کە تمامی شهروندان ترکیە مانند چاوش‌اوغلو از حق آزادانە بیان برخوردار شوند.
🔹در واکنش بە سخنان انتقادی وزیڕ خارجە سوپد ، چاوش‌اوغلو با عصبیت اظهار داشت کە خود را موظف بە پاسخگویی نمی‌داند و گفت شما کەر اروپا از ایتندارد دوگانە برخۆردارید چرا منسوبان داعش را از حق بیان محروم می‌کنید و در مقابل بە نزدیکان احزاب کوردی حق بیان قائلید.

🔻#هەورامان‌نیوز🔻
https://www.hawramannews.net
╲\╭
╭ 📡@hawramanews
┗╯\╲

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.