جهان

11:28 - 17/10/2020

🔴 کاهش فاصلە‌های دو نامزد در نظرسنجی‌های انتخاباتی آمریکا

.

🔴 کاهش فاصلە‌های دو نامزد در نظرسنجی‌های انتخاباتی آمریکا

🌎#هەورامان‌نیوز: شواهد از کاهش فاصلە‌های ترامپ و بایدن دو رقیب انتخاباتی در نظرسنجی‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا حکایت دارد. بر اساس نظرسنجی موسسە " اینوسترز بیزینس دیلی"(IBD/TIPP) ۴ روز پیش  فاصله ترامپ با بایدن ۸/۵ درصد بود  و در ۴ روز گذشته این فاصله به ۵/۲ درصد رسیده است. برخی از آگاهان از کاهش بیشتر این فاصلەها طی روزهای آیندە خبر می‌دهند آنان معتقدند کە هنوز ترامپ چند کارت برنده نیز در دست دارد تا بتواند بر روی رسوایی مالی بایدن و پسرش مانور داده و این فاصله را کمتر کرده و از بایدن پیشی بگیرد.  
🔹این در حالیست کە طی روزهای گذشته نظرسنجی های دیگری هم وجود داشتند که ترامپ را جلوتر از بایدن نشان دادە بودند.

🔻#هەورامان‌نیوز🔻
https://www.hawramannews.net
╲\╭
╭ 📡@hawramanews
┗╯\╲

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...