هەورامان

09:12 - 25/9/2020

سلاطین هورامان رزاو "رزاب" در دهه ۱۳۳۰ حسن خان و مظفر خان رزاو

.

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.

بیشترین...