جهان

01:10 - 20/9/2020

🔴 شریعتمداری: ترامپ هدف اصلی انتقام است

.

🔴 شریعتمداری: ترامپ هدف اصلی انتقام است

🌎#هەورامان‌نیوز: حسین شریعتمداری نمایندەی رهبر ایران در موسسە کیهان در جدیدترین اظهاراتش دونالد ترامپ را هدف اصلی انتقام ایران شناخت. شریعتمدراری با اشارە بە این‌کە دونالد ترامپ قاتل قاسم سلیمانی است نوشت: "ترامپ باید مطمئن باشد کە تا پایان عمر کثیف و ننگینش یکی از اهداف اصلی سپاە در تلاش برای انتقام از عاملان شهادت سردار دل‌ها خواهد بود، فرقی هم نمی‌کند کە در پست ریاست‌جمهوری باشد یا نباشد."
🔹روز گذشتە نیز سردار حسن سلامی از انتقام سخت علیە آمریکا سخن راندە بود.

╲\╭
╭ 📡@hawramanews
┗╯\╲

نظر شما؟
Loading...
نظرات

هیچ نظری درج نشده است.